06-23 97 61 01 info@mavintraining.nl

Aanvraag SABE-adviesvoucher/GLB-kennisvoucher

Kun jij een onafhankelijk en professioneel advies gebruiken bij je volgende stap richting verduurzaming van je bedrijf? Graag wil ik je informeren over de volgende openstelling van de SABE-kennisvoucher. Ze hebben de naam verandert in GLB-kennisvoucher. Op vrijdag 1 september 2023 09:00 uur  zal er een volgende aanvraagronde starten voor de GLB-kennisvoucher advies. SABE staat voor Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie. En GLB staat voor Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Gezien het succes en de vele aanvragen van de vorige keer, raad ik je aan om de voucher gelijk op 1 september aan te vragen. Dit omdat wanneer het maximaal aantal aanvragen is bereikt, de aanvraagronde weer sluit.

Sinds 10 juli: SABE-voucher voor piekbelasters

Ben je volgens RVO een piekbelaster? Piekbelasters kunnen van 10 juli tot 1 december 2023 via de GLB-regeling een voucher krijgen voor maximaal 1.500 euro subsidie op bedrijfsadvies. Het gaat om advies over welke verschillende keuzes je hebt voor je locatie. Zoals de keuze om wel of niet te stoppen met de bestaande activiteiten, te innoveren, te extensiveren of te verplaatsen. Het advies is bedoeld om keuzes af te wegen en het in kaart brengen van de verschillende opties. Er geldt als piekbelaster dat je geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Als voorwaarde geldt wel dat het advies gegeven wordt door een adviseur met BAS-registratie (E1 of E3).

SABE-voucher voor alle boeren vanaf 1 september

Vanaf 1 september wordt de SABE-voucherregeling weer voor alle boeren opengesteld die willen verduurzamen, op alle 10 de aandachtgebieden. Het gaat het om een voucher van 1.500 euro voor advies of 6.000 euro voor het opstellen van een bedrijfsplan. Voor beide vouchers geldt een eigen bijdrage van twintig procent.

Je kunt per kalenderjaar 1 voucher aanvragen. Dit betekent dat als je vorig jaar een voucher toegekend hebt gekregen, je er dit jaar weer één aan mag vragen. Nieuw dit jaar is de eigen bijdrage van 20% van de kosten. Na toekenning is de voucher een jaar geldig.

Kennisvoucher bij MAVIN TRAINING & COACHING
Het is mogelijk om de voucher bij MAVIN TRAINING & COACHING in te leveren, voor één van volgende onderdelen:

O | E1: Persoonlijke ontwikkeling. Binnen dit thema kunnen ondernemers en hun personeel vaardigheden versterken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf.

O | E3: Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf

.

Stappenplan

Het stappenplan om op 1 september aan te melden:

 • Ga naar https://mijn.rvo.nl/login
 • Log in met je Eherkenning 3. Als je geen Eherkenning niveau 3 hebt kan deze worden aangevraagd op: https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/middel-aanvragen
 • Gebruik 2+ als je niet weet welke je moet hebben.
 • Ga vervolgens onder het kopje ‘onderwerpen’ naar ‘subsidie en financiering aanvragen’
 • Klik dan op: ‘Advies en cursus voor agrariërs’
 • Je bent nu op de pagina waar de SABE-vouchers aangevraagd kunnen worden. Doe dit op de dag van de aanvraagdatum (liefst zo vroeg mogelijk) om teleurstelling te voorkomen!
 • Klik op de knop ‘Aanvragen”
 • Klik op de knop achter ‘nieuwe aanvraag’ bij SABE Advies en cursus voor agrariërs 2023

Let op: Stel dat RVO-site hier uitlogt en aangeeft ‘machtigingen niet helemaal juist’ , ga dan bij ZLogin via de link die de computer weergeeft naar ZLogin en dan beheren machtigingen, en dan de machtiging activeren van RVO voor bepaalde subsidieregelingen.

 • Kies ik doe deze aanvraag als ‘aanvrager’ en klik op ‘verder’
 • Onder het kopje ‘Kom ik in aanmerking’. De vraag ’U heeft in deze aanvraagperiode nog geen voucher ontvangen voor deze regeling. Klopt dat? Dan kunt u naar waarheid ‘Ja” aanklikken
 • Op de vraag “waar wilt u deze aanvraag voor aanvragen? Klikt u aan ‘voor advies van een bedrijfsadviseur’. Daarna klik op de knop verder
 • Vul de volgende gegevens in: Uw eigen gegevens: Naam van uw organisatie, uw KvK- nummer, uw rechtsvorm (bijvoorbeeld: Maatschap, Vennootschap Onder Firma, etc.) SBI-code: Melkveebedrijf = 014 (Fokken en houden van dieren)
 • Over het advies: voor welk onderwerp wilt u het advies gebruiken? Kies een van onderstaande opties:
  • E1: Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf
  • E3: Bedrijfsovername starten, overnemen of beëindigend van een landbouwonderneming
 • Indien je E1 hebt ingevuld: Op welke vraag wilt u graag antwoord krijgen voor uw bedrijf?

Ik wil graag werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van mijn bedrijf. Wat is voor mij van waarde? Wat zijn mijn talenten? Waar liggen kansen/bedreigingen voor mijn huidige/toekomstige bedrijfsvoering? En hoe kan ik toekomstige valkuilen voorkomen?

Krijgt u het advies alleen? Kies optie 1: Ja, ik krijg als bedrijf individueel advies (ook al gaat het misschien om familiegesprekken; maar hier wordt bedoeld dat het niet met andere boeren tegelijkertijd is).

 • Let op kies: ‘nieuwe organisatie toevoegen’. Hier kunt u eventueel Maryse Versteeg-Nieuwenhuizen (MAVIN training & coaching) kiezen. Het KamerVanKoophandel nummer is 55657346.
 • Contactpersoon adviseur: M. Versteeg-Nieuwenhuizen tel: 06-23976101 email: info@mavintraining.nl
 • Vul vervolgens de verklaring in. Binnen 8 weken hoor je als het goed is of je aanvraag is goedgekeurd. Is je aanvraag goedgekeurd? Fijn! Je kunt nu je voucher overdragen!

Indien je bij mij de voucher wilt besteden, hoor ik dit graag van je. Want ik hoor nl. niet van RVO als je een voucher hebt aangevraagd. Dit ziet RVO als je eigen verantwoordelijkheid, om de betreffende adviseur op de hoogte stellen.

Er is op 10 juli j.l. al een SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting open gegaan, die wordt sowieso toegekend aan iedereen die dit aanvraagt én piekbelaster is, zie voor meer info: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sabe-adviesvoucher-veehouderijen-piekbelasting

Hopelijk heb ik je hierbij voldoende geïnformeerd. Mocht je nog verdere vragen hebben, stel ze gerust!

Warme groet,

Maryse Versteeg-Nieuwenhuizen

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.