06-23 97 61 01 info@mavintraining.nl

Borging van trainingsresultaten

De vertaalslag naar de praktijk

Een belangrijk onderdeel van het trainingstraject bij MAVIN training & coaching is de vertaalslag van de trainingsresultaten naar de praktijk. Want het daadwerkelijk inzetten van nieuw gedrag vergt inzet én betrokkenheid van alle partijen!

MAVIN training & coaching is graag één van deze partijen. Zij kan haar kennis en ervaring inzetten om advies te geven over de juiste inzet en vertaling naar de praktijk

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Grondige evaluatie van de training

MAVIN training & coaching adviseert je hoe je de borging naar de praktijk zo optimaal mogelijk kunt laten verlopen. Daarnaast evalueert MAVIN training & coaching iedere training grondig: in hoeverre is het gewenste effect bereikt en hoe kan je als opdrachtgever het trainingsresultaat optimaal inzetten?

Resultaatgerichte aanpak

Met de resultaatgerichte aanpak van MAVIN training & coaching wordt een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de deelnemers alsook de organisatie én daarmee aan het individueel succes en het organisatiesucces.

Wil je meer weten over borging van trainingsresultaten?

Vragen of meer informatie?