06-23 97 61 01 info@mavintraining.nl

In deze tijd staan we voor grote uitdagingen. Om je te ondersteunen geven de coaches van AgrarischeCoaches.nl Corona-tips voor agrarisch ondernemers. Daarnaast vind je hier andere tips en ideeën, direct toepasbaar voor jouw praktijk.

1. Weinig aanloop, wel contact!

Op veel bedrijven zijn de voorjaarswerkzaamheden in volle gang. Nu er weinig tot geen erfbetreders langskomen kun je ongestoord doorwerken, wel zo fijn! Heb je toch behoefte aan een gesprek of contact? Maak dan eens tijd om bijvoorbeeld te videobellen; dit kan simpel via Whatsapp, maar ook andere programma’s. Alle coaches zijn natuurlijk ook telefonisch bereikbaar. https://agrarischecoaches.nl/agrarische-coaches/

2. Hoe houden we het thuis leuk?

We zijn nu meer op elkaar aangewezen dan ooit. Dat kan soms tot spanningen en/of frustraties leiden in huis of op het erf. Hoe houd je het thuis leuk in de huidige omstandigheden?

3. Hoe blijf je zelf overeind?

Als je onder spanning staat of last hebt van stress vanwege de recente ontwikkelingen dan heeft dat gevolgen voor jezelf en je omgeving. Hoe blijf je overeind in deze moeilijke tijden?

4. Gevolgen voor je bedrijf

Welke maatregelen heb je genomen om het risico voor jezelf, je gezin en familie en/of medewerkers zoveel mogelijk te beperken? Heb je nagedacht over hoe je handelt in het geval er onverhoopt toch een besmetting optreedt? Deze crisis kan ook financiële gevlogen hebben voor je onderneming. Hoe ga je daar mee om?

5. Waardering voor de sector

De Corona-uitbraak laat duidelijk zien hoe belangrijk de agrarische sector voor ons land is. In een korte blog gaan we in op wat achtergronden van deze waardering.

Alle tips en informatie vind je ook hier: https://agrarischecoaches.nl/corona tips voor ondernemers

Contact
Een aantal bedrijven is zwaar getroffen door Corona: producten worden niet of nauwelijks meer afgenomen en prijzen zijn sterk gedaald. Ook de gevolgen op termijn zijn nog onzeker.

Heb je behoefte aan een goed gesprek of concrete hulp? Neem dan contact met ons op.

Elke coach van AgrarischeCoaches.nl is ook direct te bereiken en beschikbaar om naar je te luisteren en waar mogelijk verder te helpen. Neem gerust vrijblijvend contact op. Wij wensen je veel sterkte!