06-23 97 61 01 info@mavintraining.nl

Artikel in de Agraaf verschenen in nr 22 van 9 december 2017 ‘Boer meer doener dan prater’

met daarin het interview wat Lauk Bouhuijzen met Maryse Versteeg heeft gehouden over haar werk als agrarisch coach. ‘Eigenlijk zou coaching en training voor boer en burger hetzelfde moeten zijn. De praktijk is weerbarstiger zo weet agrarisch coach en boerin Maryse Versteeg. “Boeren zijn doeners, geen praters. Ze tonen niet snel hun emoties. En bedrijf en privé lopen altijd door elkaar.”

Klik hier voor het volledige artikel in PDF-formaat.

artikel Agraaf foto van agrarisch coach Maryse Versteeg