06-23 97 61 01 info@mavintraining.nl

‘Ze leunen compleet op mij! En als het mis gaat, krijg ik de schuld!’, vertelde een jonge erfbetreder mij. Hij was een half jaar in dienst bij zijn werkgever, waarbij hij advies geeft aan veehouders.man en vrouw in conflict

Wat was er gebeurd? Hij had een advies uitgedraaid en achtergelaten bij zijn klant, de veehouder X. Die had dat advies letterlijk overgenomen en niet erop gelet of het logisch was. Er was een fout in het advies geslopen en de gevolgen voor zijn vee waren negatief. De werkgever van de jonge erfbetreder heeft de schade netjes vergoed, maar het vertrouwen bij veehouder X was weg.

In het daaropvolgende gesprek over de irritaties over en weer werd de erfbetreder medegedeeld dat hij niet meer terug hoefde te komen. Hij baalde flink. Hij zat vol zelfverwijt. Wat ook niet goed was voor zijn zelfvertrouwen!

Had dit conflict voorkomen kunnen worden?

Allereerst kunnen alle fouten niet voorkomen worden. Ieder mens maakt fouten en gelukkig is niemand perfect (ook al lopen er veel perfectionisten op deze wereld rond;-).

Remko van der Drift schrijft juist ‘Fouten maken moed’ in zijn boek. Door je fouten te ontkennen of anderen of de omstandigheden de schuld te geven kom je niet vooruit. En ook Arjan van Dam schrijft in zijn boek ‘De kunst van het falen’ dat wanneer je goed met faalervaringen om kunt gaan en fouten durft te maken, je meer succes kunt hebben. Zo’n faalervaring zou je ook kunnen zien als een leermoment en daarmee geef je er een positieve betekenis aan, zodat je jezelf kunt ontwikkelen.

Dan kijkend naar de relatie wat had de erfbetreder kunnen doen?

  1. In een relatie is het heel belangrijk om de communicatie zuiver te houden. Doe dit door heldere verwachtingen te bespreken. Wat wil en verwacht de ander van mij? Wat is realistisch, kan ik daar wel of niet aan voldoen? Nooit zomaar aannemen dat de ander wel dit of dat zou willen. Dus altijd navragen!
  2. Wat voor gedrag laat de ander zien? Is de ander heel volgend? Wat is mijn reflex daarop, vaak is dat leidend gedrag. Maar is dat gedrag wat bij mij en de situatie passend is? Kan ik de ander met mijn bewust ingezette gedrag uitnodigen om zelf meer initiatief te nemen?
  3. Als je iets voelt wat niet goed gaat in de communicatie, je merkt wat signalen bij de ander. De veehouder was al eerder wat nors en kortaf, maak dat bespreekbaar.
vier communicatieniveaus

Afb.: communicatie boven en onder de tafel

Bij stroef verlopende communicatie, spelen zich vaak dingen als het ware onder tafel af. Geef deze voorrang op de inhoud (zie afbeelding)!

De opmerking: ‘Ik merk dat tijdens de besprekingen het wat stroef verloopt. Ik merk dat ik hierdoor wat meer het gesprek wil gaan leiden, herkent u dat?’, maakt de stroeve interactie bespreekbaar. Als hierover gesproken wordt, kan daarna weer verder worden gegaan op de inhoud.

Niet alleen tussen erfbetreders en boeren kunnen conflicten ontstaan. Ook tussen mensen die onderling op een erf samen werken (en of wonen) kunnen gemakkelijk ergernissen of sluimerende conflicten ontstaan. De meeste mensen hebben de neiging om een conflict uit de weg te gaan. Dan gaat het sluimeren. Er ontstaan dan veel negatieve gevoelens. Met als gevolg dat mensen elkaar gaan ontlopen. En er over mensen gepraat wordt (roddel en achterklap), in plaats van met de betreffende personen.

In het algemeen, hoe kun je in roerige relaties weer rust brengen?

  1. Wacht tot de ergste boosheid (of andere negatieve emotie) bij je is gezakt, maar stel het gesprek niet uit, ga het gesprek aan
  2. Stel open vragen en luister naar de ander (wat zijn de argumenten/standpunten)
  3. Geef daarna helder je eigen standpunt weer
  4. Probeer het verschil in standpunten te begrijpen en te accepteren.
  5. Probeer samen oplossingen te bedenken.
  6. Maak concrete afspraken (denk aan wie, wat, wanneer, waar en hoe).

Wil je hulp bij het leren bespreekbaar maken van conflicten? Of heb je hulp nodig bij positief beïnvloeden van je eigen gedrag en daarmee het gedrag van de ander? Bel of mail mij …Ik help je graag!